3-16


L'institut escola Trinitat Nova, 
el centre educatiu de 3 a 16 anys del barri

Coherència d’un projecte pedagògic
Els instituts escola són una proposta d'èxit que es garanteix mitjançant la continuïtat acadèmica des de la infància fins l'adolescència, assegurant un procés de creixement integral que parteix de les necessitats i interessos de cada etapa evolutiva.


Millora del seguiment, millora acadèmica
Treballem en l’acompanyament de cada alumne. La seva continuïtat  ens assegura una millora acadèmica.
L’institut escola afavoreix poder mantenir bons vincles amb la família al llarg de tota l’escolarització.


Bon clima
Els instituts escola milloren la relació dels infants fora el centre i amb la comunitat, perquè els alumnes poden establir relacions positives dins del centre.


Treball amb edats diferenciades
L'institut escola permet que pugui generar espais col·laboratius entre alumnes de diferents edats.


Transversal
La comunitat, la família i l’escola treballem conjuntament per afavorir el desenvolupament ple de l’infant.  


Organitzat en quatre comunitats d’alumnes
que permeten agrupacions acollidores  dins un gran centre ple de recursos i oportunitats
[P-3/P-4/P-5/1r Primària]       [2n/3r/4t]      [5è/6è/1r ESO]     [2n/3r/4t ESO]


institut escola TRINITAT NOVA

 SENTIM  PENSEM  ACTUEM