IMPLICAT I OBERTLa participació i el protagonisme de l'infant, el jove, les famílies, el barri i les entitats són un motor importantíssim per la transformació cap a una comunitat més educadora.

Perquè a participar s’aprèn participant, l’institut escola vol:

  • tenir una relació estreta amb les entitats i les activitats del barri.
  • fer propostes educatives pels infants/joves/famílies de tot el barri
  • oferir un equipament amb propostes i espais oberts a tothom i fora de l’horari lectiu.
  • realitzar propostes d’aprenentatge i servei a Trinitat Nova

Cal que fomentem un compromís col·lectiu on els alumnes se sentin implicats i protagonistes de les propostes que desenvolupin.

institut escola TRINITAT NOVA


 SENTIM  PENSEM  ACTUEM