PROJECTE EDUCATIUINSTITUT ESCOLA, CONSTRUINT:

Un projecte educatiu per a Trinitat Nova

Amb la posada en marxa del pla de barris Trinitat Nova, i de l'institut escola Trinitat Nova (el curs 2017/18), s'inicia la proposta de construir un projecte educatiu global de barri que:
  • Atengui totes les edats formatives de 0-18 anys
  • Construeixi un projecte d’infància 0-6 que vetlli per l’acompanyament familiar  i un treball continuat entre els centres 0-3 (Escola Bressol i Llar d’infants) i l’educació infantil de l’institut Escola.
  • Contempli les necessitats educatives de tots els infants, adolescents i joves del barri.
  • Construeixi nous equipaments educatius, biblioteca, espais esportius, espais de família, espais de formació permanent.
  • Ofereixi propostes educatives coordinades fora de l'horari escolar.
  • Aglutini propostes de formació permanent i obri noves propostes d’educació post-obligatòria
  • Acompanyi les famílies i les seves necessitats.
  • Treballi coordinadament i amb objectius comuns des de tots els equipaments i entitats del barri per afavorir el desenvolupament integral de l’infant o jove i també el desenvolupament del barri.


institut escola TRINITAT NOVA
 SENTIM  PENSEM  ACTUEM 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada