EQUIP DOCENT

L'institut escola Trinitat Nova serà una gran oportunitat per al barri pel fet d'unir en una línia pedagògica primària i secundària que anirà més enllà de l'oferta educativa formal per abastar una oferta sociocultural més extensa.

Però també serà una bona oportunitat per a l'equip pedagògic responsable, que configurarà un projecte educatiu que busqui respostes innovadores a les necessitats concretes que se’ns plantegen, per oferir una formació integral, inclusiva, que aposti per la creativitat i l'esperit emprenedor.


Si vols rebre més informació, o tens ganes de participar en aquest nou projecte i treballar en equip, compartir la teva experiència, inquietuds i idees...  
posa't en contacte amb nosaltres.